Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1907 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-23
Data wydania:2002-12-18
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1907 z 2002


1907

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się automatyczną rejestrację w przywozie na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich, polegającą na rejestracji przez organ celny przywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Gospodarki: J. Piechota

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

Dziennik Ustaw Nr 228                — 14470 —                Poz. 1907


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1907)

WYKAZ SPRZ¢TU DO GIER TOWARZYSKICH OBJ¢TEGO AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ W PRZYWOZIE, PODLEGAJĄCEGO REJESTRACJI PRZEZ ORGAN CELNY

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1907 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1913 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1912 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1911 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1910 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1909 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1908 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1906 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1905 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1904 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

porady prawne online

Porady prawne

 • PKD dla sprzedaży komputerów

  Poszukuje kodów PKD które pozwolą na sprzedaż sprzętu komputerowego i akcesoriów w tym sklepie oraz prowadzenie serwisu dla tego sprzętu.

 • Automaty do gry w prywatnych lokalach

  Chciałbym uzyskać informacje na temat umieszczania maszyn do gry (na żetony) w miejscach publicznych. Podobno od niedawna weszła ustawa zakazująca stawiania takich maszyn?

 • Naruszenie art. 107 kks

  Interesuje mnie art. 107 kks. Jaki zarzut należy przedstawić osobie za naruszenie tego artykułu (z jakiego artykułu zarzut się stawia i jak on brzmi)?

 • Właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu

  Jaki organ jest właściwy w sprawie rejestracji samochodu osobowego?

 • Zasady organizowania konkursów i promocji

  Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 229

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-11 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-23 poz. 885

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-13 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.