Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1910 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-23
Data wydania:2002-12-18
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1910 z 2002


1910

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu. Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się kontyngenty na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu wymienionego w załączniku do rozporządzenia, w wysokościach określonych w tym załączniku. ———————

1)

§

2. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności otrzymania wniosków. §

3. Maksymalna ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, wynosi 2 500 ton. §

4. Udzielenie pozwolenia uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji w wysokości 10 zł za tonę. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Gospodarki: J. Piechota

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

Dziennik Ustaw Nr 228                — 14473 —                Poz. 1910


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1910)

WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z FEDERACJI ROSYJSKIEJ I REPUBLIKI KAZACHSTANU, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENTY

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1910 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1913 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1912 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1911 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1909 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1908 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1907 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1906 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1905 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1904 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

porady prawne online

Porady prawne

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Eksport usług czy sprzedaż krajowa

  Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Akcyza na wyroby węglowe

  Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 381

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-30 poz. 933

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1826

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1911

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-12 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.