Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1954 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-11-22
Data wejscia w życie:2002-12-31
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1954 z 2002


1954

U S TA W A z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela. Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 128, poz. 1404 i Nr 154, poz. 1795) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”. Art. 2. W ustawie z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 32) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1954 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1965 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1964 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1963 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1962 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1961 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1960 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1959 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1958 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1957 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1956 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 233, poz. 1955 z 20022002-12-28

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.