Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-20
Data wydania:2002-03-14
Data wejscia w życie:2002-04-04
Data obowiązywania:2002-03-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 25                — 1555 —                Poz. 255


255

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1356) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,”;

2) w pkt 7 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu — na potrzeby Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 20022002-03-20

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 254 z 20022002-03-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 253 z 20022002-03-20

  Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-03 poz. 697

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1553

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.