Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-20
Data wydania:2002-03-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-03-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 25                — 1556 —                Poz. 256


256

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71) prostuje się następujący błąd: w § 1 w pkt 2 zamiast wyrazów „§ 5” powinny być wyrazy „§ 6”.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 256 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 255 z 20022002-03-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 254 z 20022002-03-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 253 z 20022002-03-20

  Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dozór techniczny nad wózkami widłowymi

  Czy wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.