Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 259 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-25
Data wydania:2002-03-14
Data wejscia w życie:2002-04-09
Data obowiązywania:2002-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 259 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 26                — 1580 —                Poz. 259


259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się jako siedziby okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego miasta: Gdynia, Słupsk, Szczecin. §

2. Terytorialny zakres działania:

1) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni obejmuje: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od wschodniej granicy Państwa do południka 17°40’30’’ długości geograficznej wschodniej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

2) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Słupsku obejmuje: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka 17°40’30’’ długości geograficznej wschodniej do południka 15°23’14’’ długości geograficznej wschodniej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,

3) okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie obejmuje: a) morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka 15°23’14’’ długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa, jak również morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach, b) statki rybackie o polskiej przynależności państwowej wykonujące rybołówstwo morskie poza polskimi obszarami morskimi. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 259 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 265 z 20022002-03-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 264 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 263 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 262 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 261 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 260 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 258 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 257 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu dzialania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.