Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 260 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-25
Data wydania:2002-03-15
Data wejscia w życie:2002-03-25
Data obowiązywania:2002-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 260 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 26                — 1580 —                Poz. 260


260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych. Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Plantatorom buraków cukrowych, zwanym dalej „plantatorami”, komisja mieszana przy producencie cukru, który otrzymał limit cukru A i B na dany

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 260 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 265 z 20022002-03-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 264 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 263 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 262 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 261 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 259 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 258 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 257 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.