Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-19
Data wydania:2002-03-01
Data wejscia w życie:2002-05-04
Data obowiązywania:2002-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 2002


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2981 —                Poz. 366


366

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok

2002. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1: a) po pkt 32 dodaje się pkt 32a i 32b w brzmieniu: „32a) F-01/dk — sprawozdanie o finansach instytucji kultury, 32b) F-01/I-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej,” b) po pkt 52 dodaje się pkt 52a w brzmieniu: „52a) I-01 — sprawozdanie o działalności inwestycyjnej (wraz z załącznikiem),”;

2) w § 2: a) w ust. 4: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) MPiPS-04 — sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce,” — skreśla się pkt 5, b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a—11d w brzmieniu: „11a. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

1) EN-1 — sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne,

2) EN-2 — sprawozdanie z działalności wydawniczej,

3) EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia,

4) EN-5 — sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) EN-6 — sprawozdanie z uczniów w roku szkolnym, wypadków

6) EN-7 — uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii,

7) EN-8 — meldunek o liczbie uczniów w szkołach.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 366 z 2002 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy nauce pływania

  Prowadzę firmę która świadczy m.in. usługi nauki pływania dla dzieci i dla dorosłych na basenie. Realizujemy zatwierdzony przez Wydział Oświaty program nauki pływania. (...)

 • Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

  Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 444

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-03 poz. 1

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-10 poz. 1191

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.