Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 443 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-02
Data wydania:2002-04-16
Data wejscia w życie:2002-05-02
Data obowiązywania:2002-05-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 443 z 2002


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 47                — 3385 —                Poz. 443


443

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000 i z 2001 r. Nr 154, poz. 1791) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzór:

1) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: a) oświadczenia o liczbie osób w rodzinie, b) oświadczenia o dochodach w rodzinie, c) oświadczenia dotyczącego innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 29, poz. 368). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 443 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 445 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 444 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz trybu ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 442 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków oraz szczegółowych zasad i trybu ich wypłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 441 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 440 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 439 z 20022002-05-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Gdańsku.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1998 nr 30 poz. 413

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie systemu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1000

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2718

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1991-04-18 poz. 200

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.