Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-22
Data wydania:2001-12-31
Data wejscia w życie:2002-02-06
Data obowiązywania:2002-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 2002


Strona 1 z 25

Dziennik Ustaw Nr 5                — 223 —                Poz. 48


48

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych. Na podstawie art. 80 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy upraszczaniu czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną,

2) rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną,

3) rodzaje towarów, okresy rozliczeniowe oraz tryb składania zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej § 2.

1. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, składa wniosek do organu celnego właściwego miejscowo ze względu na urząd lub urzędy celne, w którym towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. DZIAŁ II Udzielanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz tryb składania zabezpieczenia

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 55 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 54 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 53 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 52 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 20022002-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-06-08 nr 149 poz. 8

  Sprawozdanie specjalne nr 1/2010 pt. „Czy kontrola uproszczonych procedur celnych dotyczących przywozu jest prowadzona skutecznie?”

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-08 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Legislacja UE z 2009-06-10 nr 145 poz. 43

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.