Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-04-25
Data wejscia w życie:2002-05-10
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3594 —                Poz. 457


457

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej. Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następujące: §

1. Ustala się wykaz miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 457)

WYKAZ MIEJSC O KLIMACIE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYM DLA ZDROWIA PRZEBYWAJĄCYCH W NICH NA PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW SŁU˚BY ZAGRANICZNEJ I. Miejsca położone na terytorium:

1. Islamskiego Państwa Afganistanu,

2. Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

3. Republiki Angoli,

4. Królestwa Arabii Saudyjskiej,

5. Republiki Armenii,

6. Republiki Azerbejdżańskiej,

7. Ludowej Republiki Bangladeszu,

30. Republiki Kostaryki,

8. Związku Myanmar,

9. Republiki Boliwii,

10. Federacyjnej Republiki Brazylii,

11. Arabskiej Republiki Egiptu,

12. Republiki Ekwadoru,

13. Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii,

14. Republiki Filipin,

37. Malezji,

15. Republiki Ghany,

16. Gruzji,

17. Republiki Gwinei,

18. Republiki Indii,

19. Republiki Indonezji,

20. Republiki Iraku,

21. Islamskiej Republiki Iranu,

38. Republiki Mali,

39. Meksykańskich Stanów Zjednoczonych,

40. Mongolii,

41. Republiki Mozambiku,

42. Królestwa Nepalu,

43. Republiki Nigru

44. Federalnej Republiki Nigerii,

31. Republiki Kuby,

32. Państwa Kuwejtu,

33. Republiki Kirgiskiej,

34. Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

35. Republiki Liberii,

36. Wielkiej Libijskiej Arabskiej Dżamahirii Ludowo-Demokratycznej,

22. Republiki Jemenu,

23. Królestwa Kambodży,

24. Republiki Kamerunu,

25. Republiki Kazachstanu,

26. Republiki Kenii,

27. Republiki Kolumbii,

28. Demokratycznej Republiki Konga,

29. Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Zatrudnianie przez oddział firmy

  Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony (...)

 • Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone (...)

 • Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. wymienia zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie korzyści są związane (...)

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1168

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-27 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-22 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2048

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-06 poz. 391

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.