Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 469 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-10
Data wydania:2002-04-23
Data wejscia w życie:2002-05-25
Data obowiązywania:2002-05-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 469 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 53                — 3991 —                Poz. 469


469

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz lnu wymienionego w załączniku do rozporządzenia, dla którego ustanawia się obniżoną zerową stawkę celną. §

2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18). § 3.

1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wynika zapotrzebowanie niższe niż wielkość ustanowionego kontyngentu, rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 469)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENT TARYFOWY ILOÂCIOWY

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 469 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 470 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 468 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz z zagranicy niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 467 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 466 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 465 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 464 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów przywożonych z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 463 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 462 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 461 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 460 z 20022002-05-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Alimenty od osoby przebywającej za granicą

  Jak można się starać o alimenty z zagranicy i jakie dokumenty są wymagane?

 • Odpowiedź na pismo

  Otrzymałem pismo z kancelarii prawnej dotyczące sporu z wykonawcą budowlanym. Czy odpowiedź na nie wysłana z zagranicy (Niemiec) z proceduralnego punktu widzenia jest (...)

 • Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

  Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? (...)

 • Definicja hipoteki kaucyjnej

  Co to jest hipoteka kaucyjna? Czy można samemu policzyć wysokość hipoteki kaucyjnej mając daną wartość kredytu hipotecznego?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-06 poz. 217

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 97

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Legislacja UE z 2006-11-23 nr 324 poz. 1

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 810

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 876

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.