Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 632 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-06
Data wydania:2002-05-13
Data wejscia w życie:2002-06-06
Data obowiązywania:2002-06-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 632 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 68                — 4855 —                Poz. 632


632

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 maja 2002 r. sygn. akt SK. 32/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński — przewodniczący, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Janusz Niemcewicz, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

orzeka:

1) art. 72 ust. 3 zdanie 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) rozumiany jako wyłączający dopuszczalność wznowienia postępowania jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 72 ust. 3 zdanie 3 ustawy powołanej w pkt 1 nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz przedstawicieli Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 13 maja 2002 r. skargi konstytucyjnej Leszka Kwietnia o zbadanie zgodności art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.) z art. 32, art. 45 i art. 77 Konstytucji,

Krzysztof Kolasiński Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 632 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 631 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, niepodlegającymi zwrotowi.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 630 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 629 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 628 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 627 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 626 z 20022002-06-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Uprawnienie do przebywania w lokalu a meldunek

  Jaka jest podstawa prawna, którą kieruje się urzędnik odmawiajacy mi możliwości zameldowania się w lokalu zakupionym przeze mnie od spółdzielni mieszkaniowej i żądający (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.