Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 645 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-07
Data wydania:2002-04-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-06-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 645 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 69                — 4900 —                Poz. 645


645

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędów. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1616) prostuje się następujące błędy w załączniku nr 11:

1) w pkt I.8.1.1. Wariant 1 zamiast wzoru:

2) w pkt I.8.2 zamiast wzoru:

powinien być wzór:

powinien być wzór:

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 645 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 644 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 643 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków i informacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 642 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 641 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 640 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 639 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 638 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 637 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 636 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 635 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 634 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 633 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.