Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-11
Data wydania:2002-05-21
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-06-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 71                — 4947 —                Poz. 657


657

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkołach i placówkach — należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1—5, 7, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362). §

2. Ustala się wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi certyfikatu zgodności z Polskimi Normami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Ustala się wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie oznaczy wyrobu tym znakiem, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 663 z 20022002-06-11

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 662 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie górnego i dolnego limitu zryczałtowanej stawki dobowej oraz algorytmu określenia zryczałtowanej stawki dobowej za świadczenia zdrowotne przedszpitalne udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 661 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 660 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 659 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 658 z 20022002-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 656 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 655 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 654 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 653 z 20022002-06-11

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

 • Komputery dla szkoły a VAT

  Szkoła prywatna ma zamiar kupić komputery stacjonarne, drukarki, kserografy do pracowni. Wiemy, że taki zakup zwolniony jest od podatku VAT. Proszę o podanie podstawy (...)

 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

  Firma szkoleniowa chce przeprowadzać szkolenia BHP dla firm. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej PKD 80.42.B. Jakie powinna spełniać warunki, wpisy, aby (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-06 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-26 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-22 poz. 776

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.