Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-13
Data wydania:2002-05-17
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-06-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 73                — 5089 —                Poz. 668


668

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) zarządza się, co następuje: §

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 157, poz. 1844). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. Minister Gospodarki: J. Piechota

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 674 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie określenia zakresu przedmiotowego badań dla podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 673 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 672 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maj 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 671 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 670 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 669 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 667 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 666 z 20022002-06-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-04-30 nr 100 poz. 135

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-08 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Monitor Polski 2002 nr 22 poz. 395

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je mieszanin.

 • Legislacja UE z 2006-03-14 nr 75 poz. 19

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.