Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-20
Data wydania:2002-05-28
Data wejscia w życie:2002-07-05
Data obowiązywania:2002-06-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 2002


Strona 1 z 3
722

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1—3, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5446 —                Poz. 722


Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 24,

poz. 299 i Nr 66, poz. 791 oraz z 2001 r. Nr 34, poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w tytule tabeli A: a) po wyrazach „tabeli I, II,” dodaje się wyrazy „IIIA, IIIB,” b) skreśla się wyrazy „I, II,”;

2) w załączniku nr 3: a) skreśla się I tabelę, b) po III tabeli dodaje się IIIA i IIIB tabele w brzmieniu:

„IIIA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

IIIB TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZ¢DZIE REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

c) w V tabeli: — skreśla się część III i IV, — po części XIII dodaje się część XIV i XV w brzmieniu:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 730 z 20022002-06-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 26/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 729 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 728 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 727 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 725 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 723 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-28 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-02 poz. 882

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-24 poz. 1225

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1715

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.