Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 795 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-27
Data wydania:2002-06-21
Data wejscia w życie:2002-06-27
Data obowiązywania:2002-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 795 z 2002


795

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych. Art. 1. W ustawie z dnia 14 listopada 2001 r. o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych (Dz. U. Nr 137, poz. 1532) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Gwarancja jest ważna do dnia 31 grudnia 2002 r.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 795 z 2002 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 798 z 20022002-06-27

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu.

  • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 797 z 20022002-06-27

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków dotyczących zgód i zezwoleń na działania w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

  • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 796 z 20022002-06-27

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.