Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1036 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 12/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-09
Data wejscia w życie:2003-06-27
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1036 z 2003


1036

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 12/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Łętowska — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

kach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48, poz. 554) w związku z art. 393 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 2, art. 7, art. 32, art. 45 oraz z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48, poz. 554) w związku z art. 393 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2000 r. w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowej dotyczącej przyjęcia do rozpoznania kasacji, złożonych przed dniem 1 lipca 2000 r. — j e s t n i e z g o d n y z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 9 czerwca 2003 r. skargi konstytucyjnej Ewy Łukacz o zbadanie zgodności art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komorni-

Dziennik Ustaw Nr 109 Ponadto postanawia:                — 7207 —                Poz. 1036


zostałymi wzorcami konstytucyjnymi, z powodu zbędności orzekania. Marek Mazurkiewicz Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności zaskarżonego przepisu z po-

Ewa Łętowska Marian Zdyb

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1036 z 2003 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.