Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1200 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Poprawiony Tekst przyjęty w Londynie dnia 19 listopada 1973 r. artykułu VII Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-25
Data wydania:1975-03-20
Data wejscia w życie:1984-06-02
Data obowiązywania:2003-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1200 z 2003


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1200 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1221 z 20032003-07-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1220 z 20032003-07-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1219 z 20032003-07-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1218 z 20032003-07-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1217 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 A>H>, sporządzonym w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1216 z 20032003-07-25

  Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1215 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005, sporządzonym w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1214 z 20032003-07-25

  Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005 sporządzony w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1213 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1212 z 20032003-07-25

  Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzona w Stirinie dnia 9 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1211 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, sporządzonej w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1210 z 20032003-07-25

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, sporządzona w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1209 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Szóstego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Pekinie dnia 15 września 1999 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1208 z 20032003-07-25

  Szósty Protokół Dodatkowy sporządzony w Pekinie dnia 15 września 1999 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1207 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek, sporządzonych w Regina dnia 3 czerwca 1987 r., do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1206 z 20032003-07-25

  Poprawki sporządzone w Regina dnia 3 czerwca 1987 r. do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1205 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, przyjętego w Paryżu dnia 3 grudnia 1982 r., zmieniającego Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1204 z 20032003-07-25

  Protokół przyjęty w Paryżu dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniający Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1203 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 27 września 1984 r., do art. VI lit. A pkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1202 z 20032003-07-25

  Poprawka przyjęta w Wiedniu dnia 27 września 1984 r. do art. VI lit. A pkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1201 z 20032003-07-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w Londynie dnia 19 listopada 1973 r., Poprawionego tekstu artykułu VII Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.