Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1246 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-31
Data wydania:2003-07-15
Data wejscia w życie:2003-08-15
Data obowiązywania:2003-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1246 z 2003


1246

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 64, poz. 732) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zakład może finansować wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, w sytuacji innej niż udział w misji pokojowej organizacji międzynarodowej oraz w sytuacji, gdy nie następuje refundacja tych wydatków przez organizację międzynarodową — w zakresie uzgodnionym przez Ministra Obrony Narodowej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1246 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1267 z 20032003-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1266 z 20032003-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt SK 42/01

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1265 z 20032003-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r. sygn. akt P 10/02

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1264 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1263 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1262 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1261 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1260 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1259 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1258 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1257 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1256 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1255 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1254 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1253 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1252 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1251 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1250 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1249 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1248 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1247 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 732

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1342

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-14 poz. 660

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-01 poz. 906

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-17 poz. 1117

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.