Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1310 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-06
Data wydania:2003-07-28
Data wejscia w życie:2003-08-21
Data obowiązywania:2003-08-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1310 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 137                — 9235 —                Poz. 1310


1310

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190 i Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 500 zł. ———————

1) Minister

2. Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 18, poz. 177). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1310 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1309 z 20032003-08-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1308 z 20032003-08-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1307 z 20032003-08-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1306 z 20032003-08-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1305 z 20032003-08-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1304 z 20032003-08-06

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1303 z 20032003-08-06

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1302 z 20032003-08-06

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1301 z 20032003-08-06

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1300 z 20032003-08-06

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1299 z 20032003-08-06

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 177

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-19 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-19 poz. 611

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-11 poz. 445

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.