Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-31
Data wydania:2003-01-17
Data wejscia w życie:2003-02-15
Data obowiązywania:2003-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 14                — 906 —                Poz. 138


138

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 151a ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1920 i Nr 241, poz. 2074) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70, poz. 647) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli I część XIX otrzymuje brzmienie:

„XIX. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej kierownik Centralnego Laboratorium wykształcenie wyższe

zastępca kierownika Centralnego Laboratorium, wykształcenie wyższe kierownik laboratorium specjalistycznego, kierownik pracowni starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny starszy laborant, laborant wykształcenie wyższe

wykształcenie średnie”

2) w tabeli II w wierszu Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej wyrazy „główny geolog wojewódzki” zastępuje się wyrazami „geolog wojewódzki”;

3) w tabeli IV: a) część IV otrzymuje brzmienie: „IV. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej kierownik delegatury zamiejscowej, kierownik laboratorium wojewódzkiego, kierownik działu, kierownik oddziału, kierownik stacji oceny nasion starszy asystent w laboratorium asystent w laboratorium, starszy laborant, laborant wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

wykształcenie wyższe wykształcenie średnie”

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

  Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy (...)

 • Nadgodziny poborcy skarbowego

  Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie urzędnika skarbowego

  Chciałbym się zapytać jak wygląda kwestia dodatkowej pracy. Tzn. jestem zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu w urzędzie skarbowym, mam możliwość dostania dodatkowej (...)

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 978

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1381

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 791

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-08 poz. 647

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1358

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.