Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-31
Data wydania:2003-01-30
Data wejscia w życie:2003-01-31
Data obowiązywania:2003-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 14                — 908 —                Poz. 140


140

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 marca 2003 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. (poz. 140)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 2 — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej — sporządzenie spisu wyborców

2400) — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza — powołanie obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

do 8 lutego 2003 r. do 10 lutego 2003 r. do 17 lutego 2003 r. do 20 lutego 2003 r. (do godz. do 21 lutego 2003 r. do 21 lutego 2003 r.

do 27 lutego 2003 r.

7 marca 2003 r. o godz. 2400 8 marca 2003 r. 9 marca 2003 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 144 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 143 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 142 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 141 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20032003-01-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-23 poz. 1513

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 534

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zembrzyce w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1802

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzeszcz w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1787

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.