Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1347 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjętych w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-11
Data wydania:2002-09-20
Data wejscia w życie:2003-08-26
Data obowiązywania:2003-08-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1347 z 2003


1347

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjętych w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 34 ustęp 2 Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz artykułem XVIII ustęp 2 Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 13 marca 2000 r. poprawki do wyżej wymienionej konwencji i porozumienia. Dnia 2 czerwca 2000 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z artykułem 34 ustęp 2 konwencji oraz artykułem XVIII porozumienia eksploatacyjnego, poprawki weszły w życie wobec podanych niżej państw oraz Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 lipca 2001 r. Republika Południowej Afryki Królestwo Arabii Saudyjskiej Związek Australijski Wspólnota Bahamów Królestwo Bahrajnu Królestwo Belgii Państwo Brunei Darussalam Republika Bułgarii Chińska Republika Ludowa Meksykańskie Stany Zjednoczone Księstwo Monako Republika Mozambiku Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Federalna Republika Nigerii Królestwo Norwegii Nowa Zelandia Sułtanat Omanu Islamska Republika Pakistanu Republika Panamy Republika Portugalska Republika Peru Republika Senegalu Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Arabska Republika Egiptu Republika Finlandii Republika Francuska Republika Gabońska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Republika Indii Republika Indonezji Islamska Republika Iranu Japonia Kanada Republika Korei Republika Libańska Republika Liberii Republika Łotewska Republika Malty Republika Wysp Marshalla Republika Singapuru Republika Słowacka Demokratyczna Socjalistyczna Republika Sri Lanki Stany Zjednoczone Ameryki Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Turcji Republika Włoska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Socjalistyczna Republika Wietnamu Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1347 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1351 z 20032003-08-11

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1350 z 20032003-08-11

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1349 z 20032003-08-11

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1348 z 20032003-08-11

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1346 z 20032003-08-11

  Poprawki do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjęte w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1345 z 20032003-08-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1344 z 20032003-08-11

  Poprawki przyjęte w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1343 z 20032003-08-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT)), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1342 z 20032003-08-11

  Poprawki przyjęte w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (UNMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1341 z 20032003-08-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmienionej konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjętej w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1340 z 20032003-08-11

  Zmieniona Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjęta w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1339 z 20032003-08-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1338 z 20032003-08-11

  Poprawki przyjęte w Londynie dnia 4 listopada 1993 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-11 poz. 1343

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT)), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-11 poz. 1345

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-11 poz. 1344

  Poprawki przyjęte w Londynie dnia 19 stycznia 1989 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-11 poz. 1341

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmienionej konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej (EUTELSAT), przyjętej w Cardiff dnia 20 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-11 poz. 1342

  Poprawki przyjęte w Londynie dnia 16 października 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (UNMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonych w Londynie dnia 3 września 1976 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.