Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1582 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-18
Data wydania:2003-08-11
Data wejscia w życie:2003-10-03
Data obowiązywania:2003-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1582 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 163                — 11280 —                Poz. 1582


1582

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego, wraz z minimalną ilością ———————

1)

ich zastosowania, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu (Dz. U. Nr 73, poz. 775 oraz z 2002 r. Nr 55, poz. 485). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2003 r. (poz. 1582)

WYKAZ ÂRODKÓW DOPUSZCZONYCH DO SKA˚ANIA ALKOHOLU ETYLOWEGO, WRAZ Z MINIMALNĄ ILOÂCIĄ ICH ZASTOSOWANIA Ilość środka skażającego na 100 l alkoholu etylowego 100 % nie mniej niż 3 3l 3l 5l 10 l 5l 0,3 g 0,3 l 0,3 l 3l 15 kg 2l 0,7 l 1l 1l 0,1 kg

Lp.

Nazwa środka skażającego

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aceton Alkohol benzylowy Alkohol butylowy Alkohol izopropylowy (2-propanol) Alkohol n-propylowy (propanol)

2

Benzoesan denatonium czysty lub 20 % roztwór w etanolu Bromek lub chlorek etylu Jodoform Eter dietylowy Eter n-butylowy glikolu propylenowego (3-butoxypropan-2-ol) roztwór min. 95 % Formalina — 40 % roztwór wodny formaldehydu Ftalan dietylu Ftalan dioktylu Glukonian chlorheksydyny 20 % roztwór wodny (chlorhexidinum gluconicum) Jod krystaliczny

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1582 z 2003 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-19 poz. 67

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-13 poz. 201

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

 • Legislacja UE z 2010-06-30 nr 163 poz. 43

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-02 nr 176 poz. 6

  Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009 (zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

 • Komunikat UE z 2009-09-18 nr 225 poz. 13

  Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2008 (zestawiony dnia 10 lipca 2009 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.