Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-10
Data wydania:2002-11-22
Data wejscia w życie:2003-01-25
Data obowiązywania:2003-01-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2003


16

USTAWA z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: „Art. 74a. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20032003-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20032003-01-10

  Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokół finansowy stanowiący jej załącznik, sporządzone w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20032003-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20032003-01-10

  Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.