Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2125 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-12-18
Data wydania:2003-11-14
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2003-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2125 z 2003


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2125 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2142 z 20032003-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2141 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2140 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2139 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2138 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2137 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2136 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2135 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2134 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2133 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2132 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2131 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2130 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2129 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2128 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2127 z 20032003-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2126 z 20032003-12-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE-RP z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego, dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 2124 z 20032003-12-18

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.