Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2261 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-12-30
Data wydania:2003-12-18
Data wejscia w życie:2003-12-31
Data obowiązywania:2003-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2261 z 2003


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2261 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2270 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2269 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2268 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2267 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2266 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2265 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2264 z 20032003-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2263 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2262 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2260 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2259 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2258 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2257 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2256 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 2255 z 20032003-12-30

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek przerejestrowania spółki

  Jaka podstawa prawna nakazywała przerejestrowanie do dnia 31.12.2003 r.spółki z o.o. z rejestru handlowego do KRS i jakie przepisy regulują obecnie funkcjonowanie tej (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

  Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje zasada, że akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania, którzy mogą sporządzać i otrzymywać (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-16 poz. 1938

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 328

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-27 poz. 1650

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 77

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.