Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:2002-06-19
Data wejscia w życie:2003-04-30
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 2003


584

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 9 ustęp 2 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 30 marca 1996 r. wyżej wymienione porozumienie. Dnia 4 grudnia 1996 r. złożono Dyrektorowi Generalnemu Âwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej jako depozytariuszowi dokument przystąpienia. Zgodnie z artykułem 9 ustęp 4 (a) porozumienia weszło ono w życie 8 kwietnia 1961 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 9 ustęp 4 (c), dnia 4 marca 1997 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały lub staną się stronami porozumienia w podanych niżej datach: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna Australia Republika Austrii Barbados Królestwo Belgii Republika Beninu Republika Białoruś Bośnia i Hercegowina Republika Bułgarii 5 lipca 1972 r. 6 lutego 1979 r. 21 sierpnia 1982 r. 12 marca 1985 r. 20 listopada 1984 r. 6 lutego 1979 r. 12 czerwca 1998 r. 23 marca 1994 r. 27 lutego 2001 r. Chińska Republika Ludowa1 Republika Chorwacji Republika Czeska Królestwo Dominika Republika Estońska Republika Finlandii Republika Gruzja Republika Gwinei Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Islandii Państwo Japonia Federalna Republika Jugosławii Republika Kazachstanu ———————

1

9 sierpnia 1994 r. 29 października 1992 r. 1 stycznia 1993 r. 3 czerwca 1981 r. 8 września 2000 r. 27 maja 1996 r. 6 lutego 1979 r. 22 kwietnia 1980 r. 7 listopada 1998 r. 28 lutego 2003 r. 5 listopada 1996 r. 9 maja 1979 r. 6 lutego 1979 r. 9 kwietnia 1995 r. 12 listopada 1969 r. lub 18 marca 1970 r. 20 lutego 1990 r. 27 kwietnia 1992 r. 24 kwietnia 2002 r.

Danii2

Francuska3

Republika Grecka

Izrael4

Akt genewski ma zastosowanie również do Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau od dnia 20 grudnia 1999 r. 2 Dania rozszerzyła zastosowanie Aktu sztokholmskiego na Wyspy Owcze od dnia 28 października 1972 r. 3 Włącznie z zamorskimi departamentami i terytoriami. 4 To są alternatywne daty wejścia w życie, o których Dyrektor Generalny WIPO poinformował zainteresowane państwa.

Dziennik Ustaw Nr 63 Republika Kirgiska Koreańska Republika LudowoDemokratyczna Republika Korei Republika Kuby Republika Libańska Księstwo Liechtensteinu Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska                — 4172 — 10 grudnia 1998 r. 6 czerwca 1997 r. 8 stycznia 1999 r. 26 grudnia 1995 r. 8 kwietnia 1961 r. 14 lutego 1987 r. 22 lutego 1997 r. 21 grudnia 1983 r. 1 stycznia 1995 r. Federacja Rosyjska6 Rumunia Republika Singapuru Republika Słowacka Republika Słowenii Stany Zjednoczone Ameryki Republika Surinamu Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Tadżykistanu Zjednoczona Republika Tanzanii Republika Trynidadu i Tobago Republika Tunezyjska Republika Turcji Ukraina Wschodnia Republika Urugwaju Republika Uzbekistanu                Poz. 584


30 grudnia 1987 r. 30 czerwca 1998 r. 18 marca 1999 r. 1 stycznia 1993 r. 30 września 1992 r. 29 lutego 1984 r. 16 grudnia 1981 r. 22 kwietnia 1986 r. 6 lutego 1979 r. 25 grudnia 1991 r. 14 września 1999 r. 20 marca 1996 r. 29 maja 1967 r. 1 stycznia 1996 r. 29 grudnia 2000 r. 19 stycznia 2000 r. 12 stycznia 2002 r.

Była Republika Jugosłowiańska Macedonii 26 października 1993 r. Republika Malawi Królestwo Maroka Księstwo Monako Meksykańskie Stany Zjednoczone Republika Mołdowy Mongolia Republika Mozambiku Królestwo Niderlandów5 Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska ———————

5

24 października 1995 r. 24 stycznia 1976 r. 9 maja 1981 r. 21 marca 2001 r. 1 grudnia 1997 r. 16 czerwca 2001 r. 18 stycznia 2002 r. 15 sierpnia 1979 r. 12 stycznia 1982 r. 7 lipca 1981 r. 30 lipca 1982 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3 lipca 1979 r. Wyspa St. Lucia Republika Węgierska Republika Włoska 18 marca 2001 r. 21 sierpnia 1982 r. 19 lutego 1983 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz ———————

6

Królestwo Niderlandów rozszerzyło zastosowanie Aktu genewskiego w stosunku do Aruby 28 lutego 1994 r.

Od 25 grudnia 1991 r. porozumienie stosuje się do Federacji Rosyjskiej.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 20032003-04-15

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 20032003-04-15

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 20032003-04-15

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • PKWiU na znaczki pocztowe

  Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zwolnienie z VAT na szkolenia

  Firma szkoleniowa jest VAT-owcem. Które szkolenia lub kursy podlegają zwolnieniu VAT, a które nie podlegają?

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Legalizacja urządzeń pomiarowych

  Osoba dokonująca naprawy urządzeń pomiarowych po naprawie przekazuje je do Urzędu Miar do legalizacji. Dostaje wyliczenie opłaty za legalizację i dokonuje zapłaty na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-04-04 poz. 272

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw z 2000-11-22 poz. 273

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r.

 • Komunikat UE z 2008-06-21 nr 158 poz. 4

  Sprawa C-304/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Eurohypo AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1629

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Komunikat UE z 2008-04-12 nr 92 poz. 26

  Sprawa T-325/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2008 r. — Citigroup przeciwko OHIM — Link Interchange Network (WORLDLINK) (Wspólnotowy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.