Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 652 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-29
Data wydania:2003-04-25
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2003-04-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 652 z 2003


652

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zarządza się, co następuje: §

1. Tworzy się następujące wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala się ich siedziby i obszary właściwości:

1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — dla obszaru województwa podlaskiego;

2) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy — dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;

3) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku — dla obszaru województwa pomorskiego;

4) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — dla obszaru województwa śląskiego;

5) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — dla obszaru województw: małopolskiego i świętokrzyskiego;

6) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie — dla obszaru województwa lubelskiego;

7) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — dla obszaru województwa łódzkiego;

8) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie — dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego;

Dziennik Ustaw Nr 72                — 4602 —                Poz. 652


9) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu — dla obszaru województwa opolskiego;

10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — dla obszaru województw: lubuskiego i wielkopolskiego;

11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie — dla obszaru województwa podkarpackiego;

12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie — dla obszaru województwa zachodniopomorskiego;

13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — dla obszaru województwa mazowieckiego;

14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — dla obszaru województwa dolnośląskiego. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 652 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 658 z 20032003-04-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 657 z 20032003-04-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 34/02

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 656 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 655 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 654 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 653 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

porady prawne online

Porady prawne

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Właściwość sądu a postępowanie upominawcze

  Piszę pracę, w której muszę zawrzeć informację nt. postępowania upominawczego. KPC wyróżnia kilka właściwości miejscowych sądu (ogólną, przemienną, wyłączną (...)

 • Powrót policjanta do służby

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji w sprawie dotyczącej funkcjonariuszy Policji ponownie zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 w związku (...)

 • Zmiana siedziby w toku sprawy a właściwość sądu

  Czy zmiana siedziby spółki akcyjnej powoduje zmianę właściwości sądów, w których toczą się postępowania upominawcze i inne, dotyczące spółki?

 • Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

  Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje zasada, że akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania, którzy mogą sporządzać i otrzymywać (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-30 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.