Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2002-10-28
Data wejscia w życie:2002-11-22
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 2003


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 73                — 4677 —                Poz. 662


662

POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 24 stycznia 2002 r. zostało podpisane w Warszawie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, w następującym brzmieniu: POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Europejska Agencja Kosmiczna, utworzona na mocy Konwencji otwartej do podpisu w Paryżu dnia 30 maja 1975 r., która weszła w życie dnia 30 października 1980 r. (zwana dalej „Agencją”), zwane dalej „Stronami”, mając na uwadze, że celem Agencji jest zapewnienie i wspieranie współpracy państw europejskich w dziedzinie badań i technologii kosmicznych oraz ich zastosowania do wykorzystania Kosmosu wyłącznie do celów pokojowych, mając na uwadze Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie wykorzystania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane dnia 28 stycznia 1994 r. i pragnąc kontynuować i rozszerzać zakres współpracy, biorąc pod uwagę postanowienia Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego dnia 27 stycznia 1967 r. oraz innych wielostronnych porozumień dotyczących użytkowania przestrzeni kosmicznej uznanych przez Agencję, których stronami są Rzeczpospolita Polska i kraje członkowskie Agencji, uwzględniając więzi ustanowione między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a organizacjami europejskimi, przekonane, że niniejsze porozumienie będzie sprzyjać umocnieniu idei europejskich, Cel Celem niniejszego porozumienia jest umacnianie i rozszerzanie, z uwzględnieniem zobowiązań Stron, obopólnie korzystnej współpracy w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych. Artykuł 2 Zakres współpracy

1. Strony będą wzajemnie informować się o swojej działalności i programach oraz ich przebiegu, a także o potencjalnych obszarach współpracy w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Współpraca ta może obejmować udział Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w programach Agencji zgodny z zasadami dotyczącymi tych programów.

2. Strony uznają za potencjalne dziedziny współpracy w ramach niniejszego porozumienia: a) nauki dotyczące badań Kosmosu, w szczególności astronomię i astrofizykę z użyciem urządzeń kosmicznych, badania układu słonecznego i fizykę związków Słońce — Ziemia, b) badania związane z obserwacjami Ziemi i ich zastosowania, w szczególności obserwację zjawisk dotyczących środowiska, meteorologii, aeronomii, geodezji i monitorowanie poważnych zagrożeń, c) telekomunikację, w szczególności doświadczalne i będące w fazie przedoperacyjnej satelitarne systemy telekomunikacyjne oraz nawigację satelitarną, mając na uwadze postanowienia Konwencji o Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w szczególności jej artykuł XIV.1, który traktuje o międzynarodowej współpracy, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 667 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 666 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 663 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 659 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 663

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1206

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-26 poz. 960

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczna, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 62

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.