Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2003-04-22
Data wejscia w życie:2003-04-30
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 2003


Strona 1 z 4
664

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi ———————

1)

akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów zna———————

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2002 r. Nr 213, poz. 1803.

Dziennik Ustaw Nr 73                — 4692 —                Poz. 664


kami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 223, poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Zwalnia się do dnia 31 maja 2003 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy tytoń do palenia (PKWiU 16.00.12-30).

3. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2004 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% bez względu na symbol PKWiU, niebędące napojami alkoholowymi destylowanymi (PKWiU 15.91), alkoholem etylowym (PKWiU 15.92), winami gronowymi (PKWiU 15.93), napojami fermentowanymi (np. jabłecznikiem, winem z gruszek, miodem pitnym), pozostałymi, mieszanymi napojami zawierającymi alkohol (PKWiU 15.94), wermutem i innymi winami ze świeżych winogron przyprawionymi roślinami lub substancjami aromatycznymi (PKWiU 15.95), piwem słodowym (PKWiU 15.96.1).”;

2) w § 3 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wzory banderol podatkowych określają załączniki nr 1 i 1a do rozporządzenia, a wzory banderol le-

galizacyjnych określają załączniki nr 2 i 2a do rozporządzenia.”;

3) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Banderole odbierane na zasadach określonych w ust. 1 mogą być nanoszone na wyroby przed terminem powstania obowiązku oznaczania banderolami wyrobów, natomiast wydanie tak oznaczonych wyrobów z zakładu podatnika bądź sprowadzenie z zagranicy nie może nastąpić przed dniem wejścia w życie obowiązku oznaczania. W takim przypadku stosuje się w odpowiednim zakresie przepisy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego.”;

4) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. (poz. 664)

Załącznik nr 1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (TYTONIU) I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (tytoniu)

Rys. II. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (tytoniu)

Rys.

Objaśnienia: Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I i II stosują odpowiednio producenci i importerzy wyrobów podlegających obowiązkowi oznaczania.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 667 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 666 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 663 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 20032003-04-30

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 659 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

porady prawne online

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Maksymalna cena papierosów

  Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu?

 • Stawka akcyzy za sprowadzone auto

  Ile wynosi stawka akcyzy od samochodu z Niemiec? Samochód mercedes klasa S poj. silnika 3 litry, rok produkcji 2007.

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.