Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 772 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-13
Data wydania:2003-04-28
Data wejscia w życie:2003-05-13
Data obowiązywania:2003-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 772 z 2003


772

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa Łętowska — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, a także Rzecznika Praw Dziecka, na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2003 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 77 w zw. z art. 84 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 i art. 72 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

Dziennik Ustaw Nr 83                — 5544 —                Poz. 772


2) art. 84 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 i art. 72 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1403) jest zgodn y z art. 72 ust. 1 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 77 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji.

2. Art. 84 ustawy powołanej w punkcie 1: a) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 zd. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim wyłącza prawo mężczyzny będącego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia ojcostwa; b) nie jest niezgodny z art. 48 ust. 2 Konstytucji. Ewa Łętowska Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Safjan Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 772 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 773 z 20032003-05-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 771 z 20032003-05-13

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 770 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 769 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 768 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 767 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 766 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 765 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nimi dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 764 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 763 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 762 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 761 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 760 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 759 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 758 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.