Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 778 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-15
Data wydania:2003-05-10
Data wejscia w życie:2003-05-15
Data obowiązywania:2003-05-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 778 z 2003


Strona 1 z 35
778

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Inspekcji Weterynaryjnej;

2) zwiększenia limitów zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów weterynarii w ramach kwot zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2003 w dotacjach na funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii. § 2.

1. Przenosi się planowane dochody budżetowe:

1) w części 85/02 Województwo dolnośląskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 559 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 322 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 237 tys. zł;

2) w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 470 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 26 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 444 tys. zł;

3) w części 85/06 Województwo lubelskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 1 132 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 819 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 313 tys. zł;

4) w części 85/08 Województwo lubuskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 1 195 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 1 032 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 163 tys. zł;

5) w części 85/10 Województwo łódzkie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 673 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 43 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 630 tys. zł;

6) w części 85/12 Województwo małopolskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 515 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 117 tys. zł oraz do

Dziennik Ustaw Nr 84                — 5565 —                Poz. 778


rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 398 tys. zł;

7) w części 85/14 Województwo mazowieckie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 1 106 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 90 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 1 016 tys. zł;

8) w części 85/16 Województwo opolskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 460 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 310 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 150 tys. zł;

9) w części 85/18 Województwo podkarpackie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 792 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 420 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 372 tys. zł;

10) w części 85/20 Województwo podlaskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 1 131 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 550 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 581 tys. zł;

11) w części 85/22 Województwo pomorskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 821 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 418 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 403 tys. zł;

12) w części 85/24 Województwo śląskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 815 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 247 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 568 tys. zł;

13) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 212 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 7 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 205 tys. zł;

14) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 479 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 111 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 368 tys. zł;

15) w części 85/30 Województwo wielkopolskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 1 701 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 394 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 1 307 tys. zł;

16) w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 2 013 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 992 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 1 021 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) w części 85/02 Województwo dolnośląskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 9 052 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 2 714 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 6 338 tys. zł;

2) w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 7 541 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 3 558 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 3 983 tys. zł;

3) w części 85/06 Województwo lubelskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 8 490 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 3 240 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 5 250 tys. zł;

4) w części 85/08 Województwo lubuskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 4 344 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 2 691 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 1 653 tys. zł;

5) w części 85/10 Województwo łódzkie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 7 978 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 2 595 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 5 383 tys. zł;

6) w części 85/12 Województwo małopolskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 5 566 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 2 535 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 3 031 tys. zł;

7) w części 85/14 Województwo mazowieckie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 12 398 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 4 824 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 7 574 tys. zł;

8) w części 85/16 Województwo opolskie z rozdziału 01021 — Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 5 339 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 2 845 tys. zł oraz

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 778 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 781 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 780 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 779 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 777 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 776 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 775 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywania zapasów ryb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 774 z 20032003-05-15

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

  Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia (...)

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

  Proszę o wyjaśnienie czy Fundusz Pracy i FGŚP należy wyliczać od sumy wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w danym miesiącu, czy też od poszczególnych wypłat wynagrodzeń, (...)

 • Dokument SAD przy imporcie

  Firma dokonuje importu. Urząd celny nalicza podatki oraz cło i ze względu na fakt, iż wartość celna jest niższa od 1000 Euro, nie wystawia dokumentu SAD a dokument (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1384

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1665

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.