Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-26
Data wydania:2003-05-21
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 2003


866

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 726) w załączniku w części dotyczącej Spółek Hodowli Zwierząt Gospodarskich na końcu powinny być wyrazy: „36) Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. ul. Jesionowa 2, 48-200 Prudnik;

37) Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. 72-320 Trzebiatów;

38) Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. ul. Płocka 12, 09-520 Łąck;

39) Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o. Bogusławice, 97-320 Wolbórz;

40) Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków;

41) Stado Ogierów „Białka” Sp. z o.o. Białka, 22-300 Krasnystaw.”. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 861 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

 • Odsetki od zaległego wynagrodzenia

  Ile może wynosić oprocentowanie zaległych wypłat, odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia jeśli były pracodawca zalega z wypłatą tych należności? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.