Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1061 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-14
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1061 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 102                — 7191 —                Poz. 1061


1061

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: §

1. Uznaje się za pomnik historii „Górę Âwiętej Anny — komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy”, położoną w gminie Leśnica, w województwie opolskim. §

2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości kulturalne, założenia kalwaryjskiego będącego przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazową, stanowiącą ponadto materialne świadectwo przenikania się kultur, religii i postaw patriotycznych. § 3.

1. Granica zespołu zabytkowego obejmuje, położony na powierzchni ok 80 ha, układ ruralistyczny wsi Góra Âwiętej Anny, obiekty architektoniczne zespołu klasztornego o.o. franciszkanów, 37 kaplic kalwaryjskich wraz z układem dróg i alej, obiekty zabytkowe: Dom Polski, Dom Pielgrzyma, Pomnik Czynu Powstańczego oraz rezerwat przyrody „Góra Âwiętej Anny”. Granica przebiega od ul. Strzeleckiej we wsi Góra Âwiętej Anny wzdłuż drogi gruntowej do wsi Poręba i dalej do drogi „starosielskiej”, następnie w kierunku południowym górną krawędzią jaru wzdłuż drogi do Leśnicy, z Leśnicy po południowej stronie dróżki kalwaryjskiej do granicy administracyjnej wsi Góra Âwiętej Anny, potem wzdłuż granicy wsi, obejmując rezerwat przyrody, dalej wzdłuż jaru prowadzącego do amfiteatru, następnie drogą gruntową okalającą od zachodu i północy amfiteatr do ul. Leśnej i dnem następnego jaru do ul. Strzeleckiej.

2. Mapa „Góry Âwiętej Anny — komponowanego krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” stanowi załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1061 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1080 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1079 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1078 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji portu

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1077 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 112,7 kN(11,5 t)

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1076 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1075 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1074 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1073 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1072 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1071 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1070 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1069 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1068 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1067 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu odpadów do wymagań ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1066 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1065 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1064 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1063 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1062 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1060 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki właściciela zabytku

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. (...)

 • Wniosek o usunięcie historii kredytowej z BIK (wzór).

  Bardzo bym prosił o przesłanie mi wzoru wniosku o usunięcie mojej historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej. Z góry dziękuję.

 • Ukrywanie choroby psychicznej przez żonę

  Toczy się sprawa rozwodowa. Zamierzam przytoczyć przypadki agresywnych zachowań żony wobec mnie i dziecka. Czy mogę zażądać sprawdzenia stanu zdrowia psychicznego (...)

 • Definitywne uznanie dziecka

  Czy osoba, która nie jest ojcem biologicznym dziecka może po 7 miesiącach od uznania dziecka jako swojego syna zrezygnować z tego uznania?

 • Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

  Postępowania egzekucyjne do rachunku dłużnika bywają nader często bezskuteczne. Możliwe że w wielu wypadkach jest tak ponieważ dłużnik przelał pieniądze na inne (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.