Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1186 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-17
Data wydania:2004-05-11
Data wejscia w życie:2004-05-17
Data obowiązywania:2004-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1186 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 112                — 7899 —                Poz. 1186


1186

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych od dnia 1 maja do dnia 25 czerwca 2004 r. do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych przez uczniów, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. (poz. 1186)

MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO ˚ŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ WY˚SZYCH, W RAMACH DOPŁAT DO SPO˚YCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH PRZEZ UCZNIÓW1)

W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 l Mleko o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu poddane obróbce cieplnej Mleko o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi, zawierające wagowo przynajmniej 90 % mleka Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu 0,52

W opakowaniach o pojemności 0,25 l

W opakowaniach o pojemności 0,20 l

W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 l —

1,44

1,55

2,16

2,40

3,20

3,20

3,20

———————

1)

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych przez uczniów podaje się w złotych za litr. Do przeliczania litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość litrów mleka lub przetworów mlecznych przez 1,030.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1186 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1187 z 20042004-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1185 z 20042004-05-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1184 z 20042004-05-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej załącznikami I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1183 z 20042004-05-17

  Załączniki I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

  Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT?

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.