Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1187 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-17
Data wydania:2004-05-15
Data wejscia w życie:2004-05-17
Data obowiązywania:2004-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1187 z 2004


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 112                — 7900 —                Poz. 1187


1187

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 Na podstawie art. 39 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Polityki Społecznej oraz limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa. § 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z części 20 — Gospodarka do części 44 — Zabezpieczenie społeczne w kwocie 207 tys. zł;

2) z części 31 — Praca do części 44 — Zabezpieczenie społeczne w kwocie 2 540 tys. zł, w tym związane z realizacją zadań: a) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego — w kwocie 1 000 tys. zł, b) reintegracji społecznej — w kwocie 1 090 tys. zł;

3) z części 34 — Rozwój regionalny do części 44 — Zabezpieczenie społeczne w kwocie 53 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 20 — Gospodarka, z części 31 — Praca oraz z części 34 — Rozwój regionalny do części 44 — Zabezpieczenie społeczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (poz. 1187)

Załącznik nr 1

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1187 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1186 z 20042004-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1185 z 20042004-05-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1184 z 20042004-05-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej załącznikami I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1183 z 20042004-05-17

  Załączniki I, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-19 poz. 1351

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1384

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-09 poz. 912

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 437

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.