Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1473 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-18
Data wydania:2004-02-27
Data wejscia w życie:2004-07-03
Data obowiązywania:2004-06-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1473 z 2004


1473

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1365), w dniu 15 maja 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętą w Genewie dnia 22 października 1996 r. Dnia 9 sierpnia 2002 r. złożono Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacji. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie dnia 22 kwietnia 2000 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa konwencja, zgodnie z jej artykułem 12 ustęp 3, weszła w życie dnia 9 sierpnia 2003 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach: Republika Albanii 24 lipca 2002 r. Republika Finlandii 24 lutego 1999 r. Irlandia 22 kwietnia 1999 r. Królestwo Marokańskie 1 grudnia 2000 r. Królestwo Norwegii 11 czerwca 1999 r. Królestwo Szwecji 15 grudnia 2000 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 2 lipca 2003 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1473 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1477 z 20042004-06-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1476 z 20042004-06-18

  Drugi Protokół Dodatkowy do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1475 z 20042004-06-18

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1474 z 20042004-06-18

  Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 1472 z 20042004-06-18

  Konwencja Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 22 października 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 1365

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1065

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 68

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 1364

  Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.