Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1494 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-21
Data wydania:2004-06-09
Data wejscia w życie:2004-07-06
Data obowiązywania:2004-06-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1494 z 2004


1494

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 72, poz. 658) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 118, poz. 1257) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 225, poz. 2230).”;

2) w § 2 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) prowadzenie spraw związanych z procedurą nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1494 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1501 z 20042004-06-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2004 r. sygn. akt P 4/03

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1500 z 20042004-06-21

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1499 z 20042004-06-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1498 z 20042004-06-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1497 z 20042004-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1496 z 20042004-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1495 z 20042004-06-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1493 z 20042004-06-21

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1492 z 20042004-06-21

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 653

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1204

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1257

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1033

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1432

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.