Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1787 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-02
Data wydania:2004-07-20
Data wejscia w życie:2004-08-17
Data obowiązywania:2004-08-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1787 z 2004


1787

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych za———————

1)

sad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 128, poz. 1411) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być udzielane dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zwane dalej „dopłatami”, które mogą być przeznaczone na:

1) zakup maszyn i urządzeń,

2) modernizację maszyn i urządzeń,

3) zakup technologii, patentów, licencji,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123, poz. 1291.

Dziennik Ustaw Nr 170                — 11868 —                Poz. 1787


b) organizacją zbytu własnych wyrobów.”.

4) zadania budowlano-montażowe związane: a) z zakupem, modernizacją maszyn i urządzeń, b) ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi,

5) pokrycie kosztów związanych z: a) restrukturyzacją zatrudnienia,

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1787 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1799 z 20042004-08-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1798 z 20042004-08-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1797 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1796 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1795 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1794 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1793 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1792 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1791 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1790 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1789 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1788 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1786 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

 • Uprawnienia poręczyciela względem banku

  Czy poręczyciel kredytu ma prawo wglądu w pełną dokumentację kredytu w banku? Jakie przepisy to regulują? Chodzi o uzyskanie z banku kopii wniosków kredytobiorcy o (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 746

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-09 poz. 1048

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-09 poz. 97

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-15 poz. 775

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywania zapasów ryb morskich

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-08 poz. 550

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.