Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1806 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-04
Data wydania:2004-07-20
Data wejscia w życie:2004-08-19
Data obowiązywania:2004-08-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1806 z 2004


Strona 1 z 4
1806

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich;

2) szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym: a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję, b) sposób prowadzenia połowów, c) wielkości dopuszczalnego przyłowu, d) sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu — które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej. § 2.

1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) certy (Vimba vimba L.) — 30 cm; ———————

1)

2) leszcza (Abramis brama L.) — 40 cm;

3) okonia (Perca fluviatilis L.) — 17 cm;

4) płoci (Rutilus rutilus L.) — 20 cm;

5) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) — 45 cm;

6) siei (Coregonus lavaretus L.) — 40 cm;

7) szczupaka (Esox lucius L.) — 45 cm;

8) troci (Salmo trutta L.) — 50 cm;

9) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) — 40 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej. §

3. Ustanawia się okres ochronny dla sandacza w terminie od dnia:

1) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40’00’’ długości geograficznej wschodniej;

2) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40’00’’ a 19°21’00’’ długości geograficznej wschodniej;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Dziennik Ustaw Nr 172                — 12007 —                Poz. 1806


3) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21’00’’ długości geograficznej wschodniej. § 4.

1. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 88/98/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund (Dz. Urz. WE L 9 z 15.01.1998) oraz pkt 2 załącznika nr IV do rozporządzenia nr 2287/2003/WE z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (Dz. Urz. WE L 344 z 31.12.2003), przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów ryb określonego gatunku, w rejsie połowowym, dopuszcza się przyłów tych gatunków ryb, do połowów których są używane narzędzia połowowe o wymiarze oczek mniejszym od wymiaru oczek narzędzi połowowych, przy użyciu których prowadzony jest ukierunkowany połów ryb w tym rejsie.

2. Przyłów gatunków ryb, o których mowa w ust. 1, w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy ryb będących celem połowów ukierunkowanych. § 5.

1. Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu, należy natychmiast zaprzestać używania tego narzędzia połowowego lub zmienić łowisko.

2. W przypadku narzędzi ciągnionych przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości trałowania:

1) na zachód od południka 15°00’00’’ długości geograficznej wschodniej — o 10 m;

2) na wschód od południka 15°00’00’’ długości geograficznej wschodniej — o 20 m.

§

6. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów narzędzi połowowych:

1) niewody, w tym: a) niewody duńskie, b) niewody dobrzeżne, c) przywłoki, d) cezy;

2) ciągnione, w tym: a) włoki, b) tuki, c) włoczki;

3) usidlające i oplątujące, w tym: a) wontony, b) mance, c) nety, d) pławnice, e) drygawice;

4) pułapkowe, w tym: a) niewody stawne, b) żaki, c) mieroże, d) alhamy;

5) zahaczające, w tym: a) wędy, b) sznury haczykowe, c) takle. §

7. Do prowadzenia połowów ryb niżej wymienionych gatunków na morzu terytorialnym ustanawia się następujące, najmniejsze długości boku oczka narzędzi połowowych w milimetrach:

Gatunek troć pstrąg tęczowy leszcz i sandacz sieja i szczupak płoć i okoń węgorz

Długość boku oczka 80 65 60 55 30 16

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1806 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

  Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca (...)

 • Instalacja wodociągowa jako uziemienie

  Czy dopuszczalne jest wykorzystywanie instalacji wodociągowej w roli uziemienia, w budynku mieszkalnym? Jeżeli nie to jaki przepis się temu przeciwstawia? W pewnym budynku (...)

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1545

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-18 poz. 550

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-30 poz. 549

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-28 poz. 460

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.