Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 176 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-06
Data wydania:2004-01-28
Data wejscia w życie:2004-02-06
Data obowiązywania:2004-02-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 176 z 2004


176

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1862) w § 3 uchyla się pkt

2. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 176 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 175 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie krajowej kwoty mlecznej, krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej oraz krajowego współczynnika przydziału indywidualnej kwoty mlecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 174 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy utrzymywaniu zwierząt dzikich

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 173 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 172 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 171 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 170 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 169 z 20042004-02-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-21 poz. 1728

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1628

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-30 poz. 1461

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1512

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 33 poz. 591

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.