Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1960 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-09-01
Data wydania:2004-08-11
Data wejscia w życie:2004-09-16
Data obowiązywania:2004-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1960 z 2004


Strona 1 z 13
1960

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, składającego się z informacji:

1) dotyczących podmiotu ubiegającego się o pomoc,

2) dotyczących otrzymanej pomocy publicznej oraz realizowanego przedsięwzięcia,

3) szczegółowych — stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę (Dz. U. Nr 196, poz. 1654). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

Dziennik Ustaw Nr 191                — 13611 —                Poz. 1960


Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1960)

WZÓR FORMULARZA INFORMACJI O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NI˚ POMOC DE MINIMIS

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1960 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1961 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania sportów motorowych

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1959 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1958 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielalaniem pomocy finansowej na działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1957 z 20042004-09-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1956 z 20042004-09-01

  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1955 z 20042004-09-01

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1954 z 20042004-09-01

  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Społecznych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-06 poz. 810

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1930

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 99

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 311

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.