Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-09
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-09
Data obowiązywania:2004-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 2004


12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) akredytowane jednostki certyfikujące uprawnione do wydawania świadectw jakości biokomponentów;

2) akredytowane jednostki certyfikujące uprawnione do wykonywania badań jakościowych biokomponentów; ———————

1)

3) akredytowane laboratoria badawcze uprawnione do wykonywania badań jakościowych biokomponentów. §

2. Akredytowaną jednostką certyfikującą, o której mowa w § 1 pkt 1, jest Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie — Pracownia Certyfikacji i Normalizacji Wojskowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Służby Materiałów Pędnych i Smarów. §

3. Akredytowaną jednostką certyfikującą, o której mowa w § 1 pkt 2, jest Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie — Laboratorium Zakładów Badawczych. §

4. Akredytowanymi laboratoriami badawczymi, o których mowa w § 1 pkt 3, są:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 2                — 42 —                Poz. 12


1) Instytut Technologii Nafty w Krakowie im. prof. S. Pilata: a) Zakład Analiz Naftowych i Badań Ârodowiskowych, b) Zakład Oceny Własności Eksploatacyjnych Produktów Naftowych;

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku — Zakład Analityczny;

3) Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie — Zakład Usług i Ekspertyz Analitycznych;

4) Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie — Laboratorium Badawcze;

5) Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie — Laboratorium Centralne;

6) J.S.H. Laboratoria Sp. z o.o. w Gdyni;

7) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego — Zakład Technologii Fermentacji. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20042004-01-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20042004-01-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20042004-01-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie trybu wydawania świadectw jakości biokomponentów i trybu orzekania w sprawach jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące oraz akredytowane laboratoria badawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 11 z 20042004-01-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 20042004-01-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 20042004-01-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.