Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 197 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-13
Data wydania:2004-01-27
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 197 z 2004


Strona 1 z 10
197

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki, okoliczności i sposób noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych. § 2.

1. ˚ołnierze zawodowi noszą broń służbową przy realizacji zadań służbowych, w przypadkach określonych przez dowódcę jednostki wojskowej, a w szczególności w czasie szkoleń i ćwiczeń, służby garnizonowej i wewnętrznej, zajęć służbowych oraz, w uzasadnionych przypadkach, w czasie podróży służbowych, w następujących okolicznościach:

1) broń krótką w kaburze: a) na pasie żołnierskim lub oficerskim, na prawym boku, do ubioru polowego lub służbowego, b) na pasku skórzanym oficera, na prawym boku, w zestawie z koszulobluzą oficerską z krótkim rękawem lub w zestawie z bluzą „olimpijką”, c) na rapciach, na prawym boku, w ubiorze wyjściowym z kurtką mundurową, kurtką wyjściową lub kurtką zimową nieprzemakalną, d) na pasie udowym, na prawym udzie, w przypadku noszenia kamizelki kuloodpornej, e) na szelkach w kaburze operacyjnej do ubioru cywilnego lub munduru;

2) broń długą na pasie broni w położeniu: a) „przez plecy”, b) „na pas”, c) „przez pierś”, d) „przez kark”;

3) pistolet maszynowy z kolbą złożoną w kaburze na pasku przez ramię;

4) w pododdziałach reprezentacyjnych na pasie oficerskim, na prawym boku w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

5) broń białą:

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1224 —                Poz. 197


a) kordzik — do ubioru galowego w Siłach Powietrznych oraz w Marynarce Wojennej, na rapciach zawieszonych na pasku pod kurtką z lewej strony, skierowany rękojeścią do przodu, ostrzem opadającym lekko w dół; długość przedniego rapcia powinna być taka, aby górna krawędź rękojeści kordzika przylegała do dolnej krawędzi kurtki; tylny rapeć powinien być około 5 cm dłuższy od przedniego, b) szablę — w pododdziałach reprezentacyjnych do ubioru służbowego, na rapciach lub żabce, na pasie oficerskim z koalicyjką, na lewym boku wzdłuż bocznego szwu spodni, z tym że w Marynarce Wojennej bez koalicyjki.

2. Sposoby noszenia broni służbowej określają załączniki nr 1—4 do rozporządzenia. §

3. ˚ołnierze jednostek specjalnych mogą nosić broń służbową w położeniu zapewniającym swobodę operacyjną, zamocowaną do oporządzenia, umundurowania lub ubrania, noszoną w kieszeniach, zasobnikach, plecakach, w połączeniu z innym sprzętem w sposób zapewniający natychmiastowe i dogodne jej użycie. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 197 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 199 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 198 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 196 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 20042004-02-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-11 poz. 27

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-15 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1063

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.