Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2157 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-09-30
Data wydania:2004-08-27
Data wejscia w życie:2004-10-15
Data obowiązywania:2004-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2157 z 2004


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2157 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2167 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2166 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2165 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2164 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2163 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2162 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2161 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2160 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2159 z 20042004-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2158 z 20042004-09-30

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2156 z 20042004-09-30

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 2155 z 20042004-09-30

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.