Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2389 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-11-04
Data wydania:2004-09-10
Data wejscia w życie:2004-11-19
Data obowiązywania:2004-11-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2389 z 2004


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2389 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2402 z 20042004-11-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2004 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2401 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2400 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2004 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2399 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2398 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2397 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2396 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2395 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2394 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2393 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2392 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2391 z 20042004-11-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2390 z 20042004-11-04

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2388 z 20042004-11-04

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2387 z 20042004-11-04

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami, sporzadzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2386 z 20042004-11-04

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 2385 z 20042004-11-04

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

  W jakich okolicznościach zakazana jest promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości?

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Zobowiązanie ojca do kontaktów z dziećmi

  W styczniu br sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, pod moją opieką pozostała dwójka małoletnich dzieci. W pozwie nie występowałam z wnioskiem o ustalenie kontaktów (...)

 • Spotkania z dziećmi

  Otrzymałem rozwód i w orzeczeniu sądu są określone wizyty z moimi dziećmi. Jednak za każdym razem jak się udaję po dzieci są one wystawione do drzwi i przekazują (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1982

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1045

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-09 poz. 1253

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-22 poz. 709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisanego w N owym Jorku dnia 26 października 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1430

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.