Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2407 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-11-08
Data wydania:2004-10-08
Data wejscia w życie:2004-11-23
Data obowiązywania:2004-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2407 z 2004


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2407 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2413 z 20042004-11-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2412 z 20042004-11-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2411 z 20042004-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2410 z 20042004-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2409 z 20042004-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2408 z 20042004-11-08

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2406 z 20042004-11-08

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 2405 z 20042004-11-08

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.